00
 

Väva i en 'Peg Loom' - pinnbräda

Att använda sina händer, att leva ut sin uppfinningslusta i samspel med nödvändigheten att ta vara på tillgängliga resurser har varit drivkraften i mångt och mycket i mänskliga utvecklingen.

Vi har byggt, brukat och utvecklat våra redskap utifrån livsnödvändiga behov men vi har samtidigt laddat dem med kärleken och lusten till det vackra och kreativa.

Det är grunden för vad vi är idag men det är också vår grund för kommande tider.

Den starka textila kontexten i hantverk har följt oss genom tiderna och speglar alla delar av vårt kulturarv. För en tid sedan fann jag, genom en vän, dokumentation av en mer än 2000 år gammal textil gravskatt från Paracaskulturen i nuvarande Peru. Idag sitter några kvinnor i Göteborg och återuppväcker och bevarar en del av materialet i samlingen via sitt eget broderi. De för härigenom vidare en historisk, kulturell tradition som vi idag inte helt känner men som samtidigt har gemensamma drag med vår egen tradition.

Vävning har i det textila sammanhanget haft en stark förankring i folkkulturen och ett otal tekniker och tillämpningar har utvecklats för att med tiden nästan falla i glömska. Idag börja en rörelse växa sig allt starkare att ta tillbaka gamla tekniker och föra in dem i våra egna sammanhang.

Att väva med hjälp av olika tekniska konstruktioner har följt oss genom historien. En av dessa innovationer är pinnbrädan. Det engelska namnet är 'Peg Loom' och den finns dokumenterad från vår vikingatid. Tekniken är enkel och lämnar stort utrymme för fantasin och skaparlusten.

 

Via YouTube-klippen nedan kan du ta del av Peg Loom-tekniken, se en del av dess möjligheter och inspireras att göra själv.

 Väva själv

  

Kort beskrivning

Nertill på varje pinne är varpen trädd i ett genomgående hål, och får hänga fritt neråt.

Inslaget träs uppifrån mellan pinnarna, tuskaft, tills det fyllt upp en bit på pinnarna.

Genom att lyfta pinne för pinne kan inslaget sedan skjutas ner från pinnen och över på varpen.

Därefter är det bara att sätta tillbaks pinnen och upprepa arbetsgången med nya inslag, lyft, flytta ner.

Endast varptrådarnas längd sätter gränsen för hur långa vävar det är möjligt att väva.

 

Vävram
40 pinnar
30 pinnar
20 pinnar

6 mm pinnar, c/c 10 mm

440 kr (bilder)
380 kr
320 kr

8 mm pinnar, c/c 15 mm

420 kr
360 kr

Kombi 6+8 mm pinnar
40 + 30 pinnar

620 kr
X

Lösa pinnar 6 mm, 45 kr /10 st

8 mm, 50 kr /10 st

Kam 20 pinnar, c/c 10 alt. 15 mm, 120 kr

Varpnål, 90 kr

Varpguide 40 hål, 90 kr

 

Jag tillverkar vävramar med angivna specifikationer, på beställning och med leveranstid 3-4 veckor.

Maila mig för frågor, önskemål och beställning.

 

(C) Lars Larsson

 Tillbaka till startsidan